Перспективите в европейския хазартен пазар: хазарта в Швеция (част 2)

Шведската хазартна индустрия е постигнала значителен ръст през изминалите 2 години и се превърна в един от най-печелившите европейски хазартни пазари.

Ако сте пропуснали 1-ва част, може да я видите ТУК.

Има страни, чиито хазартна среда се характеризира със система за лицензиране, в която обаче една или две компании имат известни предимства пред останалите. И шведския пазар е перфектна илюстрация на тази ситуация. Въпреки че в последните няколко години в частния сектор е налице развитие, законовите разпоредби все още дават предимство на държавните фирми. Скоро ще се състои дебат в Швеция за промените по отношение на законите за хазарта в страната, особено в сектора на онлайн хазарта. Основният въпрос е, как ролята на държавните фирми, притежаващи монопол в отделни хазартни сфери ще бъде формулирана в бъдещото хазартно законодателно?

В защита на олигопола

Хазартния пазар в Швеция се регулира от Закон за лотария от 1994 г., както и от Закон за казино от 1999 г. Според този закон, сайтове за онлайн хазарт в Швеция се нуждаят от лицензи, които се издават от държавните органи, като повечето от тях са собственици на държавния оператор, Svenska Spel, който притежава повече от 51% от всички хазартни съоръжения в страната. Ако прибавим към господството на Svenska Spel привилегированата позиция на шведския тотализатор за конни надбягвания (ATG), тогава можем ясно да заключим, че хазартния пазар в Швеция е олигополен. А именно, ако обобщим процентите на покритие на пазара от гледна точка на игралните съоръжения можем да заключим, че почти 85% от пазара е собственост на тези две дружества, докато само 11% принадлежат на други лицензирани оператори, и по-малко от 4% се падат на нелицензираните оператори в страната.

Шведската национална сметна палата публикува доклад през 2012 г., с който има за цел да оцени ситуацията, в която шведските правила за хазарт постигат целите си. Една от констатациите подчертани в този доклад е, че шведските политики за хазарт не отговарят на изискванията на ЕС. А именно националния монопол не е бил ефективен в решаването на проблемите по отношение на хазарта. Две въпроса са особено подчертани. На първо място, монопола не предоставя достатъчно средства за защита на потребителя.

Фактът, че Svenska Spel е собственост на правителството, не означава, че те ще включат социална защита за клиентите си в своя маркетинг. Напротив, тяхната привилегирована позиция си остава изграждането на бюджета, оставяйки грижите за клиента като вторичен проблем. Вторият проблем, който възниква във връзка с това е проблемът за обосноваване на монопола. Разбира се, като сайтове за онлайн хазарт в ЕС, шведското законодателство може да не отдава нужното на защитата на клиентите, така че те трябва да апелират за по-широки цели на развитие, които носят предимства на културната сфера в страната. Въпреки това, се обявяват възможни промени за обсъждане през 2017 г. и се очаква не само да се движат в страната отвъд олигопола на хазарта, но и да донесе високи икономически резултати в бъдеще.

Бъдещи планове за развитието на хазарта в Швеция

Хазартни експерти твърдят, че новото хазартно законодателство в Швеция трябва да има предвид три точки. На първо място, без значение дали има монопол в сферата на хазартните услуги или не, трябва да се развива силно сътрудничество сред шведските ИТ компании, занимаващи се с игрални платформи и доставчиците на услуги. Второ, в случай на монопол от страна на Svenska Spel, Швеция трябва да приложи датския модел за регулиране и трябва само да изисква лицензи от хазартните оператори, а не за техните подизпълнители.

На последно място, политическият интерес участващ в хазартните политики трябва да бъде насочен към дългосрочните цели на шведския пазар, а не към получаване на политически точки. Това което икономическата либерализация на пазара ще донесе винаги трябва да се гледа в дългосрочен план, особено по отношение на възможностите за развитие на други сектори в страната, като например културни или този на спорта. Колко от тези аспекти ще бъдат разгледани по време на разискванията и изготвянето на новия закон е нещо, което скоро ще разберем с началото на дебата за новото шведско хазартно законодателство.

Be the first to comment

Leave a Reply