Хазартния монопол във Финландия

Монополът на слот машини в Финландия е един от най-печелившите хазартни монополи в ЕС.

Въпреки че от септември 2013 г. Европейският парламент гласува „Решение за онлайн хазарта в интернет пазара“, което цели създаването на свободен пазар на хазарта за всички членове на Европейския съюз, но много държави все още работят усилено за защита на вътрешните хазартни монополи.

Национални хазартни монополи във Финландия

Хазартът е важен източник на доходи за икономиката на Финландия, която в последните 20 години бележи голям напредък на световно ниво. Както сайтове за онлайн хазарт в доклада на ЕС, благосъстоянието на държавата, което те се опитват да поддържат разчита на източниците, идващи от хазартния сектор. С тях се подкрепят различни културни, както и спортни дейности.

Във връзка с това Финландия непрекъснато полага усилия за укрепване на националните хазартни монополи както тези онлайн, така и наземните. Към февруари 2017 г. сферата на финландския хазарт се организира от три национални монопола: асоциация на слот машините, Raha-automaattiyhdistys, (RAY), национална лотария (Veikkaus) и национална компанията за залагане на конни надбягвания (Fintoto).

Случаят Läärä оспорва обичайните обосновки на хазартните монополите в ЕС

Нека видим на какво се дължи разцвета на тези три монопола. Последното законодателството благоприятства определени видове игри, за сметка на други. Така статистиката до 2016 г. показват, че на годишно ниво, игралните автомати извън казината са най-популярната форма на хазарт в страната. Всички тези машини се управляват от RAY и събраните приходи са планирани за различни благотворителни цели в цяла Финландия.

В „случая Läärä“ от 1999 г. частен собственик на слот машини Markku Läärä обвини финландския монопола на игрални автомати за ограничаване на свободното предприемачество в страната. Европейският съд, обаче, отхвърли обвиненията, въпреки че в същото време препоръча на финландското правителство да намери по-добра обосновка за монополната си система или да я промени. По принцип, както сайтове за онлайн хазарт акцентират, ограниченията, които се налагат се сблъскват с принципа на свободно движение на стоки и услуги. Във връзка с тази критика Финландия образува консултативен комитет (Rahapelifoorumi) през 2006 г., за да преосмислят финландските политики. Тази комисия е направила, през 2010 г. и 2011 г., няколко модификации на Закона за лотарията, чиято цел е да се осигури достатъчно силна обосновка, която ще предотврати появата на случаи, подобни на Läärä в бъдеще, които привлякоха вниманието на Европейския съд.

Как Финландия оправдава хазартния си монопол?

Rahapelifoorumi открити няколко нови аргумента, с които да отстоява вътрешното си законодателство. За разлика от много други страни, които обикновено обясняват монопола си с аргумента, че целят предотвратяване на незаконен хазарт, това оправдание за предотвратяване на престъпни дейности не присъства във финландски закони за хазарта. Финландското законодателство оправдава монопола си, като твърди, че го прави за защита на потребителите, започвайки от Закона за лотариите 1047/2001, член 1, който е променен на 24 юни 2010 г. В тази връзка, финландската комисия твърди, че монополите могат да бъдат инструмент за предотвратяване на вредите, причинени от хазарт, най-вече тези, причинени от пазарната конкуренция. Въпреки че вредите и проблемите породени от пазарната конкуренция върху потребителите са нещо, което не е доказано, дори и Rahapelifoorumi или други финландски законодатели не предлагат каквато и да е доказателства.

Друг аргумент в полза на финландските монополи е подкрепата, която те указват на много благотворителни каузи. Освен това приходите от хазарт се използват за насърчаване на дейности с нестопанска цел и подкрепа на социални и културни дейности. Друго твърдение е, че укрепването на монопола на хазарта във Финландия е от обща полза за много културни сектори в страната.

Be the first to comment

Leave a Reply